Strona Główna | Kontakt       
ZASTOSOWANIE   •   ŻYWICE POLIESTROWE   •   ŻYWICE EPOKSYDOWE   •   ŻELKOTY I TOPKOTY   •   ZBROJENIA I PRZEKŁADKI   •   ABC LAMINIOWANIA
poliestrowe

Wprowadzenie
---------------------------------------
Żywice winyloestrowe
---------------------------------------
Literatura

REKLAMA
platnosc karta w automacieStrona główna > Żywice poliestrowe

Żywice poliestrowe

"Żywice poliestrowe to ciekłe roztwory poliestru i monomerów sieciujących. Sam poliester jest produkowany w instalacjach zapewniających określone parametry techniczne, m.in. grzanie do wysokich temperatur (powyżej 200 st. C) i szybkie chłodzenie. Po wyprodukowaniu jest rozpuszczany standardowo w styrenie i w ten sposób powstaje żywica poliestrowa. W zależności od przeznaczenia żywicy (np. polimerobeton, laminaty lub inne) jest ona modyfikowana o różne dodatki jak np. zmniejszające emisję substancji lotnych do atmosfery (parafiny), obniżające temperaturę rozgrzewania przy utwardzaniu (związki miedzi) czy poprawiające utwardzanie (aminy). Użycie żywicy poliestrowej z chemicznego punktu widzenia polega na nieodwracalnym procesie przejścia w stan stały podczas zjawiska zwanego sieciowaniem. Z punktu widzenia przetwórcy natomiast, jest to proces utwardzania przy udziale przyspieszcza i utwardzacza. Najczęściej używa się tu związków kobaltowych i nadtlenków. Żywice poliestrowe pełnią zawsze rolę lepiszcza dla innych materiałów, którymi w zależności od aplikacji są: włókna szklane, węglowe czy różnego rodzaju wypełniacze mineralne. Żywice te wykazują bardzo dobrą odporność na działanie wody jak również na działanie różnych substancji w tym beztlenowych kwasów nieorganicznych i rozcieńczonych kwasów utleniających. Wyroby, których bazą są żywice poliestrowe posiadają też dobre właściwości mechaniczne i elektroizolacyjne, sprawiając, że produkty te cieszą się nieustanną i dużą popularnością

Żywice poliestrowe znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich znanych aplikacjach. Służą m.in. do produkcji rur i zbiorników z polimerbetonu, odlewów, laminatów poliestrowo-szklanych (w tym do łączenia z płytami akrylowymi i ABS w wannach i brodzikach), figur ogrodowych a także w technologii bezwykopowej renowacji kanalizacji CIPP.

Na szczególną uwagę zasługują żywice tereftalowe, które są produkowane na bazie recyklatu PET. Żywice te mają większą odporność chemiczną porównywalną z żywicami izoftalowymi.

Żywice poliestrowe – grupa żywic syntetycznych, których głównym składnikiem są różnego rodzaju poliestry. Najczęściej spotykane są dwuskładnikowe nienasycone żywice poliestrowe, w których proces sieciowania zachodzi w temperaturze pokojowej i jest oparty na rodnikowo inicjowanej reakcji między wiązaniami wielokrotnymi węgiel-węgiel występującymi w strukturze tych substancji.

Nienasycone żywice poliestrowe służą m.in. do ręcznego laminowania. Są też stosowane jako składniki kitów, szpachli, klejów, mieszanek do formowania wytłoczek i mieszanek, z których formuje się elementy galanterii przez sieciowanie w formach.

Środki bezpieczeństwa

Żywice poliestrowe są cieczami łatwopalnymi, co wynika z obecności styrenu. Zapalają się zarówno od płomienia, jak i materiałów żarzących się. W trakcie laminowania ręcznego w powietrzu znajduje się znaczna ilość par styrenu, co wzmaga dodatkowo niebezpieczeństwo pożaru. Dodatkowym czynnikiem szczególnie niebezpiecznym są inicjatory polimeryzacji, również łatwopalne i wybuchowe. W trakcie wykonywania Y wiczenia nale U y zatem zachowa Y szczególną ostrożność. Pod żadnym pozorem nie używać płomienia. Należy również uwzględnić szkodliwość oddziaływania par styrenu na organizm ludzki. Wdychanie go działa drażniąco na układ oddechowy i narkotycznie na układ nerwowy."

Tekst znaleziony w sieci, docelowo zmienić, tryb pilny.

nayax ZASTOSOWANIE ŻYWIC
Budowa auta wg własnego projektu
Żywice poliestrowe i technologia laminowania ręcznego pozwalają na stosunkowo tanie budowanie konstrukcji jednostkowych


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

ZASTOSOWANIE ŻYWIC
Cirrus SR20
Mały i lekki samolot zbudowany głównie z kompozytów


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

ABC LAMINOWANIA
Budowa modelu (kopyta)
Stworzenie gotowego wyrobu z laminatów najczęściej poprzedzone jest zbudowaniem modelu będącego dokładnym odzwierciedleniem wyjściowego produktu


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

ZBROJENIA I PRZEKŁADKI
Maty szklane
Maty szklane wykonywane z pociętych, nieuporządkowanych włókien szklanych sa podstawowym zbrojeniem w produkcji laminatów


CZYTAJ DALEJ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Home | Żywice poliestrowe | Żywice epoksydowe | Żelkoty i topkoty | Zbrojenia i materiały przekładkowe | ABC laminowania | Kontakt
© Copyright Portal Żywice.com