Strona Główna | Kontakt       
ZASTOSOWANIE   •   ŻYWICE POLIESTROWE   •   ŻYWICE EPOKSYDOWE   •   ŻELKOTY I TOPKOTY   •   ZBROJENIA I PRZEKŁADKI   •   ABC LAMINIOWANIA
poliestrowe

Wprowadzenie
---------------------------------------
Żywice winyloestrowe
---------------------------------------
Literatura

REKLAMA
platnosc karta w automacieStrona główna > Żywice poliestrowe > Literatura

Żywice poliestrowe - dostępna literatura

Zagadnienia wytrzymałości laminatów poliestrowych

praca zbiorowa

Wydawnictwo: Politechnika Wrocławska, 1975
Oprawa: miękka
Stron: 78
Stan: bardzo dobry, nieaktualna pieczątka

Spis rzeczy

Zdzisław Gabryszewski, Zygmunt Jaśniewicz
Ocena własności mechanicznych laminatów poliestrowo-szklanych o strukturze nieupo­rządkowanej

Zdzisław Gabryszewski, Zygmunt Jaśniewicz
Pełzanie laminatów poliestrowo-szklanych o strukturze nieuporządkowanej

Zdzisław Gabryszewski, Zygmunt Jaśniewicz
Rozszerzalność cieplna laminatów poliestrowo-szklanych o strukturze nieuporządkowanej

Eugeniusz Grozik
Wstępna analiza kołowo-symetrycznego połączenia la­minatu z metalem

Paweł Muszyński
Badania udziału naprężeń skurczowych w wytężeniu tworzywa zbrojonego

ŻYWICE SYNTETYCZNE

W książce podano metody otrzymywania i własności żywic syntetycznych. Przedstawiono teoretyczne podstawy procesów polikondensacji i polimeryzacji, technologiczne schematy produkcji ważniejszych żywic oraz metody ich badania. Omówiono możliwości stosowania lakierów sporządzanych na żywicach syntetycznych. Książka jest przeznaczona dla pracowników inżynieryjnych i naukowych przemysłu tworzyw sztucznych, przemysłu farb i lakierów oraz wielu innych pokrewnych działów techniki. Ponadto korzystać z niej mogą pracownicy zakładów badawczych oraz studenci wydziałów chemicznych wyższych uczelni.

Autor: A.I. Łazariew, M.F. Sorokin
Wydawnictwo: PWT, 1957
Oprawa: twarda płócienna
Stron: 348
Nakład: 2131 egz.SPIS TREŚCI

Wstęp

Surowce do otrzymywania żywic syntetycznych
Klasyfikacja żywic
Literatura

CZĘŚĆ PIERWSZA
ŻYWICE KONDENSACYJNE

Rozdział I. Reakcje polikondensacji
1. Reakcje homopolikondensacji
2. Keakcje heteropolikondensacji
3. Wpływ funkcyjności składników wyjściowych na właściwości produktów kondensacji
4. Reakcje polikondensacji liniowej.
5. Reakcje polikondensacji trójwymiarowej.
6. Czynniki wpływające na reakcję polikondensacji.
Literatura

Rozdział II. Żywice z kwasów wielokarboksylowych i alkoholi wiclowodorotle-nowyc­h (żywice poliestrowe)
1. Substancje wyjściowe oraz klasyfikacja żywic
2. Wpływ charakteru substancji wyjściowych na właściwości żywic
3. Reakcje powstawania żywic z kwasów wielokarboksylowych i alkoholi wielowodorotlenowych
4. Modyfikowane żywice poliestrowe.
Sposoby modyfikacji oparte na użyciu wolnych kwasów tłuszczowych
z olejów roślinnych.
Sposoby modyfikacji oparte na użyciu nierozszczcpionych olejów roślin¬nych
Reakcje przebiegające podczas modyfikowania żywic oraz budowa żywic
modyfikowanych
Modyfikowanie żywic otrzymywanych na podstawie kwasu maleinowego
5. Ekstrahowane żywice poliestrowe.
6. Żywice poliestrowe zawierające grupy imidowe,
7. Procesy otrzymywania żywic poliestrowych
Otrzymywanie niemodyfikowanych żywic poliestrowych.
Otrzymywanie modyfikowanych żywic poliestrowych.
Otrzymywanie modyfikowanych żywic gliptalowych
Otrzymywanie modyfikowanych żywic pentaftalowych
Otrzymywanie modyfikowanych żywic ksyftalowych
Otrzymywanie kalafoniowo-maleinowych żywic poliestrowych .
8. Technologiczne schematy otrzymywania żywic poliestrowych ,
Literatura

Rozdział III. Żywice fenolowo-aldehydowe
1. Substancje wyjściowe i klasyfikacja żywic.
2. Reakcje powstawania żywic fenolowo-formaldehydowych.
Nowolakowe żywice fenolowo-formaldehydowe.
Rezolowe żywice fenolowo-formaldehydowe
Wzajemne przemiany żywic nowolakowych i rezolowych.
Kinetyka reakcji polikondensacji fenolu z formaldehydem .
Kondensacja fenolu z innymi aldehydami
3. Modyfikowane żywice fenolowo-formaldehydowe.
4. Technologiczne procesy otrzymywania żywic fenolowo-formaldehydo¬wych
Otrzymywanie termoplastycznych żywic nowolakowych.
Otrzymywanie żywic termoutwardzalnych (rezolowych).
Otrzymywanie modyfikowanych żywic fenolowo-formaldehydowych
Literatura

Rozdział IV. Żywice mocznikowo-formaldeh­ydowe oraz melaminowo-formal-de­hydowe
1. Żywice mocznikowo-formaldehydowe
Modyfikowane żywice mocznikowo-formaldehydowe
2. Żywice melaminowo-formaldehydowe
Modyfikowane żywice melaminowo-formaldehydowe
3. Lakiery na żywicach mocznikowo- i melaminowo-formaldehydowych
Literatura

Rozdział V. Żywice anilinowo-formaldehy­dowe
Literatura

Rozdział VI. Produkty syntetyczne z kalafonii
1. Otrzymywanie żywiczanów.
2. Otrzymywanie kalafonii estryfikowanej.
3. Utlenianie kalafonii.
4. Inne metody przerobu kalafonii
Literatura

Rozdział VII. Żywice ze związków krzemoorganicznych (żywice krzemoorganiczne)
1. Wyjściowe związki krzemoorganiczne
2. Żywice krzemoorganiczne.
Modyfikowane żywice krzemoorganiczne.
Literatura

Rozdział VIII. Inne żywice kondensacyjne
1. Żywice cykloheksanonowe.
2. Produkty żywiczne otrzymywane z dimerów i trimerów kwasów tłusz¬czowych
Literatura

CZĘŚĆ DRUGA
ŻYWICE POLIMERYZACYJNE

Rozdział IX. Reakcje polimeryzacji
1. Polimeryzacja stopniowana.
2. Polimeryzacja łańcuchowa.
Reakcja inicjowania łańcucha
Reakcja wzrostu łańcucha.
Reakcja zatrzymania wzrostu (oberwania, zakończania) łańcucha
Reakcja przeniesienia aktywności łańcucha
Reakcja dimeryzacji.
Reakcja rozgałęziania łańcuchów.
Reakcja krzyżowania łańcuchów.
3. Wpływ różnych czynników na proces polimeryzacji
4. Kinetyka polimeryzacji
5. Kopolimeryzacja
6. Techniczne metody polimeryzacji.
Literatura

Rozdział X. Żywice na społimeryzowanych związkach winylowych
1. Żywice polichlorowinylowe.,
2. Chlorowane żywice polichlorowinylowe
3. Kopolimery chlorku winylu.
4 Żywice polioctanowinylowe.,
5. Żywice poliwinyloacetalowe.
6. Polimery eterów winylowych
7. Polimery winylokarbazolu.
8. Żywice akrylowe
9. Polimery styrenu
10. Kopolimery styrenu.
Literatura

Rozdział XI. Żywice kumaronowo-indenowe
Literatura

Rozdział XII. Produkty żywiczne otrzymywano z kauczuku
Literatura

Rozdział XIII. Inne żywice polimeryzacyjne
1. Żywice poliuretanowe
2. Żywice otrzymywane z pochodnych furanu
3. Żywice otrzymywane z estrów alkoholu allilowego
4. Żywice polietylenowe i policzterofluoroetylenowe .
Polietylen
Policzterofluoroetylen
Literatura

CZĘŚĆ TRZECIA BADANIE ŻYWIC LAKIERNICZYCH

Rozdział XIV. Podstawowe metody badań syntetycznych żywic lakierniczych
1. Fizyczne metody badań
2. Chemiczne metody badań.
3. Frakcjonowanie
4. Oznaczanie ciężaru cząsteczkowego.
Literatura
Dodatek 1. Sposoby identyfikowania nieznanych żywic syntetycznych
Dodatek 2. Ważniejsze syntetyczne żywice lakiernicze oraz ich właściwości
Dodatek 3. Zmiękczacze
Dodatek 4. Rozpuszczalniki

nayax ZASTOSOWANIE ŻYWIC
Budowa auta wg własnego projektu
Żywice poliestrowe i technologia laminowania ręcznego pozwalają na stosunkowo tanie budowanie konstrukcji jednostkowych


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

ZASTOSOWANIE ŻYWIC
Cirrus SR20
Mały i lekki samolot zbudowany głównie z kompozytów


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

ABC LAMINOWANIA
Budowa modelu (kopyta)
Stworzenie gotowego wyrobu z laminatów najczęściej poprzedzone jest zbudowaniem modelu będącego dokładnym odzwierciedleniem wyjściowego produktu


CZYTAJ DALEJ
---------------------------------------

ZBROJENIA I PRZEKŁADKI
Maty szklane
Maty szklane wykonywane z pociętych, nieuporządkowanych włókien szklanych sa podstawowym zbrojeniem w produkcji laminatów


CZYTAJ DALEJ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Home | Zastosowanie | Żywice poliestrowe | Żywice epoksydowe | Żelkoty i topkoty | Zbrojenia i materiały przekładkowe | ABC laminowania | Kontakt
© Copyright Portal Żywice.com